محصولات

جولای 13, 2019

گروت اپوکسی CR 100-E

این محصول ملاتی است ۳ جزئی و فاقد روانی، که برای کار در سطوح افقی و عمودی  مناسب است. از این محصول به عنوان ملات مقاوم […]
جولای 13, 2019

ترمیم کننده بتن CR 110S

ترمیم کننده بتن ملاتی تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف می باشد که پس از افزودن آب لازم ، خمـیر تعمیری دارای الیـاف و با […]
جولای 13, 2019

گروت ویژه CR 100-S

گروت ویژه ( گروت سیمانی ) محصولی پایه سیمانی و بدون انقباض می باشد که با حصول مقاومت فشاری 28 روزه حدود 700 کیلوگرم بر سانتی […]
جولای 13, 2019

پودر بندکشی BA 100

استفاده از ترکیبات آماده برای بند کشی با توجه به شرایط  و ویژگی محل اجرای کار و نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد میتواند در بهبود […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCG

ابر روان کننده PC-G ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد که دارای پلیمرهای اتر پلی کربوکسیلات بوده و به طور خاص برای بتن آماده […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCF

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCF کاهنده بسیار قوی آب بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا میباشد، این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCE

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCE افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات بوده که جهت بالا بردن مقاومت اولیه بتن استفاده میشود. این محصول کاهنده بسیار قوی آب […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC_R (دیرگیر)

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC_Rافزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات بوده که کاهنده بسیار قوی آب بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با خاصیت دیرگیری میباشد، […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC_A (زودگیر)

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC_Aافزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات بوده که کاهنده بسیار قوی آب بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با خاصیت زودگیری میباشد، […]