روان کننده های بتن

آگوست 22, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC-F

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار […]
آگوست 22, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC-FH

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار […]
آگوست 22, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PC-FL

ابر روان کننده ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتــن می باشد و افزاینده بسیار […]
آگوست 22, 2019

فوق روان کننده زودگیرFDN-A

فوق روان کننده زود گیر افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که علاوه بر افزایش روانی بتن نقش به سزائی در تسریع زمان گیرش […]
آگوست 22, 2019

فوق روان کننده پلی نفتالین FDN H100

این ماده یک افزودنی فوق روان کننده ، فاقد کلراید بوده که بر پایه پلی نفتالین با وزن ملکولی بالا تولید می شود. فوق روان کننده […]
آگوست 22, 2019

فوق روان کننده پلی نفتالین FDN L200

این ماده یک افزودنی فوق روان کننده ، فاقد کلراید بوده که بر پایه پلی نفتالین با وزن ملکولی بالا تولید می شود. فوق روان کننده […]
آگوست 22, 2019

فوق روان کننده پلی نفتالین FDN M150

این ماده یک افزودنی فوق روان کننده ، فاقد کلراید بوده که بر پایه پلی نفتالین با وزن ملکولی بالا تولید می شود. فوق روان کننده […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCG

ابر روان کننده PC-G ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد که دارای پلیمرهای اتر پلی کربوکسیلات بوده و به طور خاص برای بتن آماده […]
جولای 13, 2019

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCF

ابر روان کننده کربوکسیلاتی PCF کاهنده بسیار قوی آب بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا میباشد، این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه […]