نوعی ملات آماده ریزدانه پر مقاومت، بدون انقباض و برپایه سیمان می باشد. این ماده با توجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزاء سازنده اش برای پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها، اجرای فونداسیون های ماشین آلات سنگین و زیر سازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته بسیار مناسب می باشد.

خواص و اثرات
• پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد
• بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن
• بدون انقباض
• سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا

موارد کاربرد
• امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها و گودال ها
• پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
• زیر سازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته
• اجرای فونداسیون های ماشین آلات سنگین و نصب آن ها

روش و میزان مصرف
میزان مصرف با توجه به محل اجرا مشخص می گردد.
۲۰ کیلو پودر را بر حسب مقاومت نهایی و میزان کارایی مورد نیاز می توان با ۳٫۵ تا ۴٫۵ لیتر آب مخلوط نمود. مادامی که همزن برقی روشن است پودر را به آب اضافه نمائید و تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت عمل اختلاط را ادامه دهید. میزان مخلوطی را آماده کنید که کمتر از ۳۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد
بسته بندی : کیسه ۲۰ کیلویی
CR100N