ترمیم کننده بتن ملاتی تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف می باشد که پس از افزودن آب لازم ، خمـیر تعمیری دارای الیـاف و با مقاومت بالا به وجــود می آورد . ترمیم کننده بتـن ملاتی بدون انقباض می باشـد که از نفـوذ پذیری و دوام طولانی برخوردار می باشد و از آنجایی که از چسبنــدگی قابل توجـهی به سطوح زیــر کار برخوردار می باشد . ترمیم کننده بتنبرای ترمیم و رفع آسیب دیده گی های سطحی در سازه ها و نماهای بتن به کار می رود .

خواص و اثرات
• به آسانی با آب مخلوط شده و خمیری یکنواخت و کارپذیر تولید می کند
• از چسبندگی خوبی با انواع زیر سازی های سیمانی برخوردار است
• هرگز دچار جمع شدگی و ترک خوردگینمی شود
• در ترمیم های سطحی از مقاومت کششی کافی برخوردار است

موارد کاربرد
• تعمیر و ترمیم ترک خوردگی ها و شکستگی ها
• هموار نمودن سطح
• پر نمودن حفره ها و نا همواری های بتن
• زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب پوشش جدید

روش و میزان مصرف
میزان مصرف ترمیم کننده بتن بسته به شرایط محیط کار و میزان آسب دیدگی سطوح متغیر است ، ولی به طـور معمول برای پوشش یک متـر مربع به ضخامت ۱ میلی متـر حدود ۱/۵ کیلو ترمیم کننده مورد نیاز می باشد . ابتدا سطح زیر کار از هرگونه چربی و غبار کاملاً تمیز می گردد سپس ۳ حجم از پودر ترمیم کننده بتن را با ۱ حجم آب داخل یک همزن ریخته و تا به دست آمدن خمیری همگن عمل اختلاط را ادامه می دهیم ، ملات بدست آمده را بوسیله ماله یا کاردک روی سطح اجرا می نماییم .

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد
انواع بسته بندی : کیسه ۲5 کیلویی
CR110-H