زودگیر پودری ، افزودنی که باعث تسریع گیرش آنی بتـن و رسیدن به مقاومت مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن می شـود ، وجود کلسیم و منیزیم و همچنین موادی که نقش تنظیم PH در این محصول را دارند باعث گیرش سریع سیمان می گردد

خواص و اثرات
• افزایش چسبندگی
• بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زیاد
• ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده
• کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی

موارد کاربرد
• بتن پاشی یا شات کریت
• تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
• بتن ریزی در سطوح شیب دار
• عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

روش و میزان مصرف
زودگیر شاتکریت پودری را با اجزاء خشک بتن مخلوط نمایید سپس آب مصرفی در محل خروج مصالح به مخلوط خشک افزوده می شود . باید دقت نمود که سریعاً پس از ترکیبمخلوط مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد .
بر حسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا میزان مصرف دقیق این محصول تعیین می گردد . اما عموماً میزان مصرف ۲ الی ۷ درصـد وزن سیمان مصرفی می باشد

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد
بسته بندی : کیسه ۲۰ کیلویی

AF100-P