محصولی کارآمد با ساختار کریستالی می باشد که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می شود و سرعت روند پیشرفت واکنش هیدراتاسیون را کاهش می دهد.

خواص و اثرات • ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
• امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
• امکان بتن ریزی با فاصله حمل طولانی
• افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

موارد کاربرد
• ساخت بتن های پر مقاومت
• حمل بتن در مسافت های طولانی
• بتن ریزی های حجیم که گیرش تدریجی بتن مورد نظر است
• بتن ریزی در هوای گرم و مناطق بادخیز

روش و میزان مصرف
دیرگیر کننده پودری را می توان به اجزاء خشک بتن افزود و سپس آب به آن اضافه شود و یا در آب اختلاط بتن حل نمود و پس از آن به مخلوط بتن اضافه کرد.
میزان مصرف با توجه به دمای هوا و مدت لازم برای تاخیر انداختن زمان گیرش بتن، ۰/۲ الی ۰/۶ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد
بسته بندی :کیسه ۲۰ کیلویی

SR100-P