افزودنی جهت به تاخیر انداختن گیرش اولیه بتن و افزایش زمان کـارپذیری بتن به ویژه در هوای گرم.با ایجـاد پوشش بر روی سطح سیمـان تاخیر در سرعت هیدراتاسیون ایجاد کرده و سرعت رسیدن آب به ذرات را کــاهش می دهد ،در نتیجه گــیرش اولیه بتن را به تاخیر می اندازد.

خواص و اثرات
• ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
• فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
• امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز
• حمل بتن در مسافت های طولانی
موارد کاربرد
• بتن ریزی های حجیم نظیر سد سازی
• بتن ریزیه ای نیمه حجیم مانند شالوده های بزرگ
• ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و بسیار دورتر از کارخانه های بتن

روش و میزان مصرف
دیرگیر کننده مایع به روش های زیر به بتن افزوده می شود :
با بخش کوچکی از آب اختلاط بتـن مخلوط گشته و به بتـن اضافه گردد .
به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد .
در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه شود .
میزان مصرف دیرگیر کننـده مایع ۰/۲ تا ۰/۴ درصــد وزن سیمان مصرفی می باشــد .
مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد
بسته بندی :گالن ۲۰ ليتري
SR-100