آب بند کننده های بتنی

1

پاور ژل میکروسیلیس

MG-T
2

پاور ژل میکروسیلیس

MG-H
3

سوپر ژل میکروسیلیس

MG-ACP
4

ژل میکروسیلیس

MG-M
5

ژل میکروسیلیس

MG-L
wp-2k

آب کننده پلیمری(دو جزئی)

WP 2K
wp100-p

واترپروف پودری

WP100-P
wp-100

واترپروف مایع

WP-100
WP-160

آنی گیر بتن

WP-160
WP-170

نفوذگر بتن

WP-170
ZB90

ژل میکروسیلیس

ZB90